Acțiuni de salubrizare în comuna Valea Iașului

În comuna Valea Iașului, acțiunile de salubrizare au început încă din luna aprilie. Prin urmare, vegetația uscată a fost tăiată, începând cu străzile care necesită acest lucru pentru a putea pătrunde mașina de salubritate. 

Mai mult, s-a lucrat la pietruirea drumurilor neasfaltate din comună:

„Principala noastră preocupare este aceea de conștientizare a cetățenilor cu privire la necesitatea de a avea o comună curată, la importanța colectării selective, educarea cetățenilor să oprească acasă biodegradabilele căci de fapt aceasta este marea problemă în colectarea deșeurilor, și nu în ultimul rând lămurirea oamenilor cu privire la principiile care au stat la baza stabilirii tarifelor pentru salubritate. Lucrăm la aceste aspecte și sperăm că pe viitor cetățenii vor da dovadă de responsabilitate”, a declarat primarul Nicolae Barbu.