ACAROM – inima industriei auto din România bate în Argeş !

Creată în Argeș, în 1996, la inițiativa directorului general Automobile Dacia, Constantin Stroe, în ideea de a întări rețeaua națională de furnizori auto, ACAROM grupează astăzi, în jurul unui concept asociativ,  peste 160 de societăți comerciale, din care 110 IMM-uri. Ca referință, companiile membre ale ACAROM au realizat, în anul 2017, o cifră de afaceri de 13,5 mld euro, înregistrând 93.000 de salariați. Având sediul la Pitești, ACAROM este organizată ca persoană juridică de drept privat, nonguvernamentală, fără scop patrimonial, independentă, care acționează la nivelul întregii țări, fiind asociația reprezentativă pentru industria auto din România. Membrii asociației au activități legate de: concepția, fabricarea și comercializarea de automobile, materiale, componente, module, părți din automobil, sau realizează servicii legate de automobile, precum și echipamente pentru fabricarea și întreținerea automobilelor. Asociația care poziționează Argeșul drept capitală a industriei auto din România acționează permanent pentru dezvoltarea durabilă a fabricanților de automobile, de componente  și de materiale auto precum și a furnizorilor de servicii specifice  pentru industria auto. La nivelul organizării interne, activitatea ACAROM este structurată pe trei comisii: Comisia „Constructori de automobile”, Comisia „Producători/furnizori de componente auto” și Comisia „Cercetare, dezvoltare, inovare și servicii auto”. La nivel extern, ACAROM este reprezentantul industriei auto din România la nivel european, prin intermediul Asociației Constructorilor Europeni de Automobile – ACEA. 

OBIECTIVELE ACAROM: 
• Dezvoltarea unei industrii auto moderne și durabile în țară. 
• Reprezentarea și susținerea intereselor generale ale membrilor pe lângă organismele naționale sau internaționale  din domeniul auto. 
• Promovarea potențialului membrilor  pentru stimularea exportului și a cooperării interne și internaționale a acestora. 
• Implicare în elaborarea strategiilor naționale, a politicilor și a reglementărilor care influențează industria auto: 
• Frânarea importurilor SH și de piese contrafăcute. 
• Înnoirea parcului național. 
• Taxarea auto. 
• Stimularea cercetării, dezvoltării și inovării în domeniul auto etc. 
• Implicare în elaborarea reglementărilor auto europene  via autorități naționale de reprezentare la UE și/sau ACEA. 
• Pregătirea  forței de muncă  și a specialiștilor în domeniile legate de industria auto. 
• Dezvoltarea clusterelor inovative în industria auto. 
• Creșterea numărului de membri și a reprezentativității ACAROM.


CONSOLIDAREA ACTIVITĂȚII ACAROM include în lista principalelor proiecte promovarea potențialului de dezvoltare a industriei auto în România pentru atragerea de investiții străine moderne și a capitalului autohton, dezvoltarea cooperării cu ACEA, armonizarea acțiunilor cu PAR pentru susținerea poziției industriei auto în fața autorităților  naționale (Parlament, Guvern, ministere), furnizarea de informații și asigurarea  de servicii calificate legate de: participarea la târguri, proiecte de finanțare, cooperarea externă&internă și, desigur, atragerea de noi membri, activi și asociați. De asemenea, se urmărește creșterea vizibilității ACAROM prin organizarea de conferințe semestriale pe  teme de interes major ale industriei auto, cu invitarea autorităților  de decizie,  (cooperare cu PAR și Business France), îmbunătățirea comunicării în interiorul și exteriorul asociației prin noul site ACAROM și prin alte mijloace, prezența activă la evenimente și conferințe semnificative.

ACAROM  ESTE MEMBRU  AL: 
•  PAR (Parteneriatul Auto Român) 
•  CLUSTERO (Asociația Clusterelor din România) 
•  CREDING (Coaliția pentru Educația Inginerească) 
•  CISR (Consiliul Interministerial pentru Siguranța Rutieră)


PARTENERIATE ACAROM: 
•  UPB & UPIT (cursuri postuniversitare plasturgie, cauciuc) 
•  Tehnica &Tehnologie (diseminare info. tehnologii moderne) 
•  Intermodal&Logistics (logistica auto).