90% dintre drumurile comunei Schitu Goleşti sunt asfaltate


Comuna Schitu Goleşti are o suprafață totală de 25,8 kmp, populația fiind la data de 1 iulie 2019, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică, de 5.121 locuitori, repartizați în 6 sate, şi anume Schitu Goleşti, Lăzăreşti, Valea Pechii, Loturi, Costiţă şi Burneşti. Infrastructura rutieră este compusă din 32 km de drumuri, din care 6,1 km reprezintă drumul național modernizat DN 73 Piteşti-Câmpulung şi 25,9 km drumuri comunale clasificate şi străzi/ ulițe locale. Rețeaua de drumuri comunale este modernizată prin asfaltare pe o lungime de 23,5 km, deci 90% din drumurile locale sunt modernizate. Din cei 23,5 km de drumuri modernizate, 7,2 km, respectiv 30%, sunt drumuri comunale asfaltate în perioada 2016-2017. În prezent, mai există 16 ulițe neasfaltate în comuna Schitu Golești, cu lungimi mici de 100-200 m. 5 dintre ele sunt cuprinse în acest an într-un program de extindere a rețelei de gaze naturale, urmând ca, într-un orizont de timp de doi ani, şi cele 16 ulicioare neasfaltate, reprezentând 10% din totalul drumurilor locale să facă obiectul unui program de modernizare. 


În anii 2018-2019, în domeniul infrastructurii rutiere comunale autoritățile locale au acordat o atenție deosebită podurilor. Astfel, în 2018, s-a finalizat podul peste Râul Târgului, pe DC 325 Lăzărești-Burnești  care face legătura dintre satele Lăzărești şi Burnești. Satul Burnești are doar 4 case şi 10 locuitori şi acești locuitori foloseau o punte pietonală suspendată. Acum, există un pod modern, cu lungimea de 30 m pe care circulă şi autovehiculele cu sarcină maximă de 3,5 tone, în timp ce mașinile de tonaj greu cum ar fi autospeciala de pompieri poate ajunge în satul Burnești pe podul din punctul Oceni, situat la o distanță de 500 m, în aval de satul Burnești. 


În anul 2019, în 6 luni, cu 2 săptămâni înainte de expirarea termenului de execuție s-a realizat podul peste Valea Poenarilor, în satul Valea Pechii, pe DC 43 Schitu Golești-Valea Pechii-Loturi-DJ 738. DC 43 este cel mai lung drum comunal, având lungimea de 5,1 km, modernizat în totalitate, ultimele trosoane însumând 1,3 Km fiind realizate în anii 2016-2017. Vechiul pod cu o structură metalică avea o sarcină maximă admisă de 1,5 tone şi nu mai prezentă siguranță în circulație. DC 43 este foarte important şi pentru faptul că în situații excepționale cum ar fi un accident de trafic auto pe DN 73 poate reprezenta o variantă de circulație alternativă la DN 73 Piteşti-Câmpulung. Acest pod de la Valea Pechii peste Valea Poenarilor este unul de trafic greu care permite accesul autovehiculelor de tonaj greu, cum ar fi autospeciala de colectare a deșeurilor menajere şi a autospecialei de pompieri şi are următoarele caracteristici tehnice: lungime totală 28,5 m, deschidere 24 m, lățime 5 m, este realizat pe 2 culei masive din beton, 5 grinzi din beton, supraplacă din beton, covorul asfaltic şi elementele de proiecție şi siguranță, respectiv parapeți metalici, glisiere, trepte de intervenție. Și tot anul trecut, pe DC 43 Valea Pechii s-a lărgit şi consolidat podețul din punctul Slăniceanu care, fiind situat şi într-o curbă ușoară, nu permitea încadrarea pe direcția de mers a autovehiculelor grele cu mai multe axe. După cum ne-a declarat primarul Vasile-Tudorel Miriţă, modernizarea şi îmbunătățirea continuă a infrastructurii rutiere locale rămân, evident, o prioritate a autorităților locale din Schitu Golești.