65% dintre drumurile comunale ale Berevoeştiului sunt asfaltate

Administraţia locală a comunei Berevoeşti s-a concentrat foarte mult pe dezvoltarea infrastructurii rutiere, mergând pe premisa că drumul asfaltat reprezintă o componentă esențială a satului românesc modern, a îmbunătățirii calității vieții locuitorilor.

Reprezentanții primăriei au înțeles că o localitate modernă, europeană, are nevoie de dezvoltarea continuă a infrastructurii rutiere și de transport. S-au făcut eforturi pentru inițierea, executarea și finanțarea proiectelor de asfaltare derulate în comuna noastră atât prin bugetul local, cât și prin accesarea de finanțări nerambursabile din bani europeni sau prin programe naționale de dezvoltare și care au avut ca rezultat mai multe investiţii. 


- Drumului comunal Drăgana a fost modernizat prin turnarea de covor asfaltic, amenajarea de rigole betonate  traversări, podețe de acces la proprietăți. 
- Drumului comunal Bratia a fost asfaltat şi, de asemenea, s-au realizat rigole betonate şi traversări.
- podurile de la Gămăcești și Râușor au fost asfaltate.
- Asfaltări pe ulița Bisericii-Ungureni, drum comunal Râușor şi drum comunal Valea Satului.

În prezent, locuitorii comunei Berevoești  se pot lăuda cu o rețea de drumuri comunale asfaltate în proporție de 65%, iar reprezentanții administraţiei locale dau semne că se preocupă să dezvolte noi proiecte, pentru modernizarea și extinderea continuă a acesteia.