4 ani de investiții la Berevoești – cartea de vizită a primarului Bogdan-Florin Proca

Orice mandat de primar are două momente importante: începutul mandatului, când privești lista cu promisiuni cu care te-ai angajat către locuitori, și finalul mandatului, în care trebuie să vii în fața oamenilor și să le spui dacă acele promisiuni s-au materializat. În privința comunelor, este mult mai ușor: oamenii știu sigur, și fără să le spui, ce anume s-a făcut pentru localitate, dar e bine să le amintești, pentru a avea o imagine de ansamblu. Ce au însemnat ultimii patru ani pentru Berevoești? Primarul în funcție Bogdan-Florin Proca, cel care candidează pentru încă un mandat din partea PSD, a ținut să aducă la cunoștința cetățenilor toate proiectele realizate, pe fiecare an în parte. Cu siguranță, oamenii vor pune în balanță promisiunile și rezultatele și vor alege în consecință.
2016 - anul investițiilor în educație și locuri de joacă


*Lucrări sanitare în incinta Grădiniţei Gămăceşti şi a Școlii Ungureni; *Extindere linie electrică aeriană;  *Modernizare interior Cămin Cultural „Ioan P. Baboi”; *Proiectare, furnizare şi montare de echipamente pentru realizarea sistemelor de supraveghere video şi punerea în funcţiune la Școala Gimnazială „Mihai Tican Rumano”, Școala Primară Gămăcești şi Școala Primară Ungureni: 5 echipamente DVR cu 16, respectiv 4 canale, 20 de camere interioare, 6 camere exterioare; 3  hard diskuri, 3 acumulatori și 3 surse HDH; *Modernizare primărie; *Înfiinţare parc de joacă pentru copii; *Construire rigole betonate;  * Reabilitare clădire potrivit normelor PSI; *Reabilitare clădire Cămin Cultural Măneşti; *Construire grădiniţă cu două săli de grupă.

 

 

2017 - anul investițiilor în sport, infrastructură și culte


*Reabilitare şi consolidare tribună stadion fotbal (locuitorii din Berevoeşti au un stadion modern, pe care se pot juca meciuri de fotbal de liga a III-a, inaugurat de ziua localităţii, în care s-au investit 100.000 lei, fonduri din bugetul local);  *Asfaltare drum comunal DC 3 - lungime drum 1.380 m; *Asfaltare ulița bisericii Ungureni, pe o lungime de 128 metri; *Asfaltare drum Valea Satului; *Reabilitare teren sport Școala Gimnazială „Mihai Tican Rumano”; *Lucrări de reabilitare și modernizare bibliotecă şi muzeu; *Achiziţie teren necesar pentru realizarea obiectivului de investiţie ,,Înființare rețea de canalizare și staţie de epurare în comuna Berevoeşti”; *Împrejmuire lăcaş de cult la Biserica Valea Satului, cu bani de la Consiliul Județean Argeș, și consolidarea văii biserici unde, din cauza alunecărilor de teren, au fost distruse morminte și a fost pusă în pericol chiar și biserica din incinta cimitirului.

 


2018 - anul investițiilor în cultură


*Dotare Cămin Cultural „Ioan P. Baboi” cu mobilier; *Proiectare şi execuţie lucrări reabilitare faţadă cămin cultural „Ioan P. Baboi” şi montare sistem de apă pluvială, corp A şi B; *Reabilitare acoperiş Biserica Ungureni; *Modernizare iluminat public; *Dotare cu centrală şi instalaţie termică la Biblioteca Comunală şi Muzeul „Mihai Tican Romano”; *Dotare cu tâmplărie PVC şi geam termopan Cămin Cultural „Ioan P. Baboi”; *Modernizare anexă Cămin Cultural „Ioan P. Baboi”; *Consolidare valea bisericii; *Asfaltare drum local Strada Drăgana; *Înființare reţea de canalizare și stație de epurare - în curs de execuţie, proiect finanțat prin PNDL şi buget local.

 


2019 - anul investițiilor în sănătate și școli


*Dotare dispensar cu centrală termică şi instalaţii aferente; *Reabilitare Biserica Ungureni; *Modernizare şi extindere reţea de alimentare cu apă potabilă în Satul Berevoeşti; *Reabilitare interior Școala Gămăceşti; *Reabilitare interior Școala Ungureni; *Reabilitare dispensar şi dotare cu geam termopan; *Construire alei pietonale şi grup sanitar la lăcaşul de cult „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”; *Modernizare iluminat public în satele Oţelu, Bratia, Gămăceşti şi Berevoeşti; *Asfaltare sat Bratia.
2020 - anul investițiilor în școli și infrastructură
*Achiziţie teren pentru mentenanţa stației de epurare; *Reparaţii drumuri DC5 și DC3; *Asfaltare la Școala Gămăceşti; *Reabilitare Școala Bratia - în curs de execuţie.