300.000 lei - sprijin financiar pentru unităţile de cult

Consiliul Judeţean Argeş va oferi un sprijin finanicar, în limita a 300.000 lei, unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, din județul Argeș. Sprijinul financiar se acordă numai pentru cofinanţarea unui proiect, în limita bugetului disponibil, iar cofinanţarea din partea beneficiarului trebuie să fie de minimum 10% din valoarea totală a proiectului (aceasta poate fi în bani, materiale etc). Sunt eligibile cheltuieli care au ca destinaţie: întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; construirea, precum şi repararea lăcaşurilor de cult; conservarea şi întreţinerea bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; desfăşurarea unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase; construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; construirea şi repararea sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute. Dosarele unităţilor de cult solicitante, aparţinând cultelor religioase din judeţul Argeş, vor fi depuse până la data de 27 noiembrie 2020. Evaluarea proiectelor se va face de către o comisie numită prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului Județean Argeș. Se vor accepta doar proiectele care cumulează cel puţin 60 de puncte, conform criteriilor stabilite în Ghidul de acordare a sprijinului financiar. 


Sursa: saptamanalul ancheta