Deducerea personală este un avantaj fiscal oferit angajaţilor ce au un venit brut lunar de până în 3.000 de lei, iar valoarea acesteia, precum şi valoarea salariului la care deducerea personală se acordă în cotă integrală.

CITEȘTE ȘI ... (foto - video) Un cuptor cu microunde - cauza incendiului din Pitești!


Concret, potrivit art. 77 din Codul fiscal, persoanele care obţin venituri au dreptul la deducerea din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.
Deducerea personală se acordă persoanelor angajate pe teritoriul României cu contract individual de muncă, indiferent de natura acestuia (normă întreagă/timp parțial, pe durată determinată/nedeterminată etc) exclusiv la acel angajator unde salariatul își declară funcția de bază. Aceasta se acordă de către angajatorii cu sediul sau domiciliul în România, pentru veniturile din salarii, realizate de persoanele încadrate cu contract individual de muncă

Deducerea personală pentru contribuabilii cu un venit brut lunar ce nu depăşeşte 1.500 de lei se acordă astfel:

pentru salariaţii care au o persoană în întreţinere – 400 de lei;
pentru salariaţii care au două persoane în întreţinere – 500 de lei;
pentru salariaţii care au trei persoane în întreţinere – 600 de lei;
pentru salariaţii care au cel puţin patru persoane în întreţinere – 800 de lei.


Pentru salariaţii care realizează un venit brut cuprins între 1.501 lei şi 3.000 lei inclusiv, valoarea deducerii personale se calculează după următoarele formule:

300 x [1-(VBL- 1.500)/1.500] pentru salariaţii care nu au persoane în întreţinere;
400 x [1-(VBL-1.500)/1.500] pentru salariaţii care au o persoană în întreţinere;
500 x [1-(VBL-1.500)/1.500] pentru salariaţii care au două persoane în întreţinere;
600 x [1-(VBL-1.500)/1.500] pentru salariaţii care au trei persoane în întreţinere;
800 x [1-(VBL-1.500)/1.500] pentru salariaţii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere.
Potrivit Codului fiscal, salariații care realizează un venit brut de cel puţin 3.001 de lei nu beneficiază de deducere personală, nici pentru ei înșiși, nici pentru persoanele aflate în întreținerea lor.

Sursa:Avocatnet.ro