164 de proiecte Regio se implementează în județul Argeș!

 

 

 

 

164 de proiecte Regio se implementează în județul Argeș!

 

 

 

În județul Argeș, beneficiarii de finanțări nerambursabile, publici și privați, au valorificat oportunitățile de dezvoltare existente în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Regio), reușind să acceseze până în prezent peste 660 de milioane de lei, prin cele 164 de proiecte contractate. Prin implementarea acestor aplicații este stimulat spiritul antreprenorial, s-au pus bazele dezvoltării infrastructurii educaționale, sociale, de sănătate și de transport, inițiindu-se totodată măsuri de gestionare eficientă a resurselor.


Autoritățile publice și reprezentanții mediului de afaceri, prin cele 164 de proiecte, a căror valoare solicitată este de 663.981.410,14 lei, răspund nevoilor de dezvoltare identificate la nivelul comunităților locale din județul Argeș. Astfel, îmbunătățirea competitivității IMM-urilor a stimulat interesul beneficiarilor din mediul privat, în cadrul Axei prioritare 2, cele 136 de proiecte fiind finanțate cu suma solicitată de 198.543.945,26 lei. De asemenea, autoritățile publice au luat în calcul impactul pe care dezvoltarea infrastructurii rutiere de importanță regională (Axa prioritară 6) îl are asupra evoluției comunităților locale, implementând în acest sens 2 proiecte a căror valoare solicitată este de 177.335.108,87 lei. Inițiativele administrațiilor publice s-au concentrat și asupra valorificării durabile a patrimoniului cultural (Axa prioritară 5) pentru care au fost semnate 8 contacte cu o valoare solicitată, de 116.761.934,16 lei. Nu în ultimul rând, domenii de real interes le-au constituit tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară 3, peste 114 milioane de lei solicitate prin cele 7 contracte semnate) sau infrastructura de sănătate şi socială (Axa prioritară 8, peste 46 de milioane de lei solicitate prin 8 aplicații).


Având 15 axe prioritare și o alocare bugetară la nivel național de peste 39,8 miliarde de lei, Regio contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale. În acest sens, regiunea Sud Muntenia beneficiază de un buget ce depășește valoarea de 4,2 miliarde de lei. Ca atare, până în prezent ADR Sud Muntenia a înregistrat 1.178 de aplicații (inclusiv în cadrul apelurilor naționale și al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării), prin care sunt solicitate finanțări din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi de la bugetul de stat în valoare de peste 8 miliarde de lei. În acest context, 640 de aplicații au fost avizate favorabil, valoarea sumei solicitate depășind 4,7 miliarde de lei.


Regio este programul operațional prin care pot fi accesate fonduri europene structurale și de investiții ce provin din FEDR. Proiectat pentru a răspunde celor mai mari provocări, Regio aduce în prim-plan investiții vizând dezvoltarea durabilă a turismului, utilizarea eficientă a resurselor, transport eficient și durabil, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și dezvoltarea urbană durabilă care, datorită alocării bugetare și complexității, a ocupat un loc aparte în cadrul programului.


ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167,e-mail:info.regio@adrmuntenia.ro.

 

 

 

Situația proiectelor depuse și a contactelor semnate la nivelul județului Argeș, până în prezent

 

Nr. Crt.

Axe

Nr. proiecte depuse

Valoare solicitată, (în lei)

Nr. contracte semnate

Valoare solicitată, (în lei)

1

1

2

1.819.790,28

0

0,00

2

2

190

262.254.119,45

136

198.543.945,26

3

3

15

238.138.595,28

7

114.820.653,87

4

4

12

193.117.902,30

1

5.977.905,51

5

5

8

118.133.820,67

8

116.761.934,16

6

6

2

166.033.085,67

2

177.335.108,87

7

8

13

70.471.245,54

8

46.817.016,28

8

10

6

33.534.636,71

2

3.724.846,19

9

13

1

22.412.495,39

0

0,00

TOTAL

249

1.105.915.691,29

164

663.981.410,14