1 februarie: Ce noutăți apar la plata CAS și CASS?

1 februarie 2017 reprezintă schimbarea în cazul plății CAS și CASS, intrând în vigoare noile prevederi din Codul fiscal.
Astfel, de luna viitoare, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate (CASS) şi cele de pensii (CAS) nu vor mai fi plafonate la nivelul a cinci salarii medii brute pentru persoanele salariate, ceea ce înseamnă că acestea le vor plăti la tot venitul realizat. În acelaşi timp, salariaţii, persoanele fizice autorizate sau pensionarii care obţin şi venituri din dividende ori contracte civile vor fi scutiţi de CASS pentru acestea, iar plata CASS a pensionarilor va fi făcută din banii statului.
Astfel, începând cu veniturile din salarii aferente lunii februarie, plafonul echivalent cu cinci salarii medii brute va fi eliminat pentru persoanele care obţin venituri din salarii, astfel că acestea vor plăti CASS pentru întregul venit realizat.

CITEȘTE ȘI ... Programul de finanțare SPAȚII VERZI - APLICĂ! Sume nerambursabile de maxim 9000 de lei


Tot de la 1 februarie, contribuţia la sănătate a persoanelor care obţin exclusiv venituri din dividende nu va mai fi plafonată la cinci salarii medii pe economie.
Potrivit Codului fiscal, în categoria veniturilor din investiţii sunt încadrate cinci categorii de venituri, după cum urmează:
- veniturile din dividende;
- veniturile din dobânzi;
- câştigurile din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
- câştigurile din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
- veniturile din lichidarea unei persoane juridice.
Această măsură va fi valabilă şi pentru persoanele care obţin doar venituri din alte surse, acolo unde sunt incluse, printre alte:
- prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activități pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor;
- veniturile, cu excepția celor obținute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Codului muncii sau în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;
- câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare;
- venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;
- venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;
- venituri obținute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit Codului silvic, cu excepţia veniturilor realizate din exploatarea și valorificarea masei lemnoase;
- veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice;
- veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură.

CITEȘTE ȘI ... Când va fi lansat Grand Duster? Are 7 locuri și 4.7 metri

Tot începând cu luna februarie, plata CASS a pensionarilor va fi făcută din banii statului, nu din pensii, ceea ce înseamnă că în buzunarele acestora vor ajunge mai mulţi bani. De asemenea,va fi abrogată plafonarea bazei de calcul a contribuţiei la pensii la cinci salarii medii brute, în cazul persoanelor care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor.
Concret, prevederea este valabilă atât pentru pentru contribuția individuală suportată de persoana fizică angajată (10,5%), cât și pentru contribuția datorată de angajator (15,8%), ceea ce înseamnă că CAS pentru salariaţi se va determina în funcţie de venitul realizat.

Sursa Avocat.net